DonationSupport / Fund

 
 
Suggestion Box
 
 

Patron

 

Honorable Shri Balram Jakhar
(Governor of M.P. )

President

Shri. Paras Chandra Jain
(Food, Civil Supplies and Consumer Protection State Minister M.P. Government)

Vice President

Shri. Bhawani Shankar Sharma ( Hoshangabad)

Smt. Dezi Rani Jain ( Bhopal )

Shri. Kailash Mishra ( Bhopal )

Shri Prakash Chittora (Ujjain)

Shri. Rajendra Mishra (Tikamgarh)

Dr. Smt. Saroj Lalwani ( Bhopal )


State Chief Commissioner

Shri. Ashok Argal
(M.P. Loksabha Constituency Morena )

State Commissioner(Scout)

Shri. Sanjay Singh ( Bhopal )

State Commissioner(Guide)

Smt. Padma Shukla ( Katni )

State Treasurer

Shri. Pradeep Awasthi ( Morena)

State Secretary

Shri. Mahendra Agarwal

Asst. State Commissioner(Scout)
 

Shri Anjani Kumar Tripathi (Bhopal)

Dr. Ashok Bhargava (Khandwa)

Dr. Balwan Singh (Bhopal)

Shri. B.B. Saxena (Bhopal)

Shri. Chandra Prakash Shivhare (Morena)

Shri. R.S. Khare (Bhopal)

Shri Vinay Agrawal (Gwalior)

Asst. State Commissioner(Guide)

Smt. Asma Naseer (Bhopal)

Smt. Geeta Jha (Bhopal)

Smt. Kamna Aacharya (Bhopal)

Smt. Maya Malviya (Indore)

Shushree Uma Bhargava (Bhopal)

State Head - Quarter (Officers)
State secretory
 

Shri. Mahendra Agarwal

Director ( Scout & Guide Project)
 

Dr. Balwan Singh

State Organising Commissioner (Scout)

Shri. Prakash Disoriya

State Organising Commissioner (Guide)
 

Smt. Chandra Kanta Upadhyay

 
State Training Commissioner(Scout)

Shri. Vijay Ambekar

State Training Commissioner (Guide)

 

Account Officer (Incharge)

Shri. S.R. Saini

Public Relation Officer (Incharge)

Shri. Vyas Muni Diwadi

Asst. Secretary

Shri. V.K. Jain

Asst. State Organising Commissioner (Scout/Guide )

Shri. Banvarilal Sharma (Sagar)

Shri. D.P. Mishra (Bhopal)

Shri. Haridutt Sharma (Ujjain)

Kazi Hidayatullah Siddiqui (Hoshangabad)

Shri M.M.Gupta (Gwalior)

Miss Nusrat Chaudhary (Bhopal)

Shri. Pramod Gangrade (Jabalpur)

Smt. Usha Yadav (Indore)

Shri. Vikram Singh Chauhan (Rewa)

System Incharge (Computer Section)

Shri. Mahesh Chandra Sharma

Copyright 2009 bsgmp.net. All Rights Reserved.
WebSite Designed & Developed by Vishwatech.com