DonationSupport / Fund

 
 
Suggestion Box
 
 

Patron

 

Honorable Shri Rameshwar Thakur
(Governor of M.P. )

President

Smt. Archana Chitnis
(School Education Minister Government of M.P.)

Vice President

Shri. Bhawani Shankar Sharma ( Hoshangabad)

Smt. Ratna patil ( Bhopal )

Shri. Kailash Mishra ( Bhopal )

Shri Prakash Chittora (Ujjain)

Sushri Uma Bhargawa (Bhopal)

Smt. Saroj Patil ( Tikamgarh)


State Chief Commissioner

Shri. Jitendra Singh Bundela
(M.P. Loksabha Constituency (Khajuraho)

State Commissioner(Scout)

Shri. Sandeep Godha( Bhopal)

State Commissioner(Guide)

Smt. Bhawna Singh Shah (khandwa)

State Treasurer

Shri. Pradeep Vaishya

State Secretary

Shri. Prakash Disoriya (Bhopal)

Joint Secretary (O.S.D.)

Dr. R.S. Tiwari (Bhopal)

Asst. State Commissioner(Scout)

Shri. Dr. Balwan Sihngh (Bhopal)

Shri. Rahul Kothari (Bhopal)

Shri. B.B.Saxena (Bhopal)

Shri. Ramesh Chandra Sharma (Ujjain)

Shri. Ram Naresh Tripathi (Katni)

Shri. Anil Sethi (Jabalpur)

Shri. Prakash Hedau (Indore)

Shri. Ramashankar Tiwari (Bhopal)

 

 

Asst. State Commissioner(Guide)

Smt. Seema Soni (Hoshangabad)

Smt. Karuna Singh (Gwalior)

Smt. Asma Naseer (Bhopal)

Smt. Arti singh (Rewa)

Smt. Jyoti Singh (Bhopal)

Smt. Lata Guddu Bankhedhe (Sagar)

Smt. ........

Smt. .......

State Head - Quarter (Officers)
State secretory
 

Shri. Prakash Disoriya (Bhopal)

Director ( Scout & Guide Project)
 

Dr. Balwan Singh

State Organising Commissioner (Scout)

Shri. D.P. Mishra

State Organising Commissioner (Guide)
 

Smt. Chandra Kanta Upadhyay

 
State Training Commissioner(Scout)

Shri. D.P. Mishra

State Training Commissioner (Guide)

Smt. Anita Ankulnerkar

Shri. Chandra Kanta Upadhyay

Account Officer (Incharge)

Shri. S.R. Saini

Public Relation Officer (Incharge)

Shri. Vyas Muni Diwadi

Asst. Secretary

Shri. V.K. Jain

Asst. State Organising Commissioner (Scout/Guide )

Shri. Banvarilal Sharma (Sagar)

Shri. Haridutt Sharma (Jabalpur)

Kazi Hidayatullah Siddiqui (Indore)

Shri M.M.Gupta (Gwalior)

Shri. Pramod Gangrade (Ujjain)

Smt. Usha Yadav (Bhopal)

Shri. Vikram Singh Chauhan (Hosangabad)

Shri. Sukhdev Singh Chauhan (Chambal)

Shri. Umesh Shrivastava (Bhopal)

Shri. Ram Naresh Tiwari (Shahdole)

System Incharge (Computer Section)

Shri. Mahesh Chandra Sharma

Copyright 2009 bsgmp.net. All Rights Reserved.
Web Development India Vishwatech.com
Web Designer India